Lần này làm sốt cà đặc hơn, nhiều hành tây hơn, giống như nhà hàng Mỹ. Yum Yum.
wpid-walleysotca1.jpg

Advertisements