Thịt lobster xào hành gừng, gạch thì xào với ổ qua. Gạch chìm dưới ổ qua rồi.

oqualobster

Advertisements