I followed this recipe
http://blogchef.net/italian-meatball-recipe/

Hmmeatball1

Nướng bằng bếp điện hong ngon bằng bếp than hay ga. Trời lạnh quá không ra ngoài được phải chịu thôi.
Hmmeatball2

Spaghetti with homemade meatballs
Hmmeatball3

Advertisements