Đậu móng chim tím nghe sao dài quá ha. Vỏ đậu giống như đậu snow pea nhưng dài hơn và có vệt tím trên nền trắng. Tách lấy hột đậu ra nấu, vất vỏ. Hột đậu cũng có vệt tím luôn. Nấu lên thì vệt tím mất đi, để lại nước soup với màu hơi tím nhìn không hấp dẫn nhưng khi ăn thì ngon lắm, rất bùi.

Daumongchim

Advertisements