Yogurtcake115

Yogurtcake114

Theo recipe này
http://orangette.blogspot.com/2004/08/slow-roasting.html?m=1

Mình rút ra kinh nghiệm sau:
-Rây yogurt in case mua trúng loại không được mịn. Danon plain yogurt không được mịn và mình không rây nên cái bánh bị pimples on top.
-Rây bột cho bột không bị vón cục
-Lắc cái khuôn cho air pop out and level flat the batter mix in the cake pan
-Vắt 2 trái chanh để làm glaze thì too much, 2 tbsp lemon juice là đủ rồi, nước chanh ít thì powdered sugar cũng giảm đi. Cho glaze nhiều quá bánh dễ bị soggy nên glaze một lớp mỏng thôi.

Chưa thấy bánh cake nào dễ làm như bánh này. Không cần electric mixer. Mix bằng tay với cái whisk từ đầu tới cuối.

Advertisements