Gạch cua chìm dưới tô, có cua giả, tôm, trứng cút và chả Huế quyết viên, ớt tươi, saté nằm trên.

Banhcanhgcua1

Banhcanhgcua2

Advertisements