và rau dền luột.  Bữa cơm thanh đạm nhưng đầy dinh dưỡng.

Cachim

Advertisements