Gà mua tươi có bộ đồ lòng tách ra riêng để nấu canh với ổ qua. Soo yummỵ

Oquaga

Advertisements