Teprang

Trời quơi, món này nấu nhanh mà mà cắt râu tép và đầu tép cực quá chừng. Con nào cũng có râu dài ngoằn và cái đầu bén quá, làm mình sợ ăn vô vướng cái cổ nuốt không trôi hay là bén quá trầy cổ luôn bởi vậy mình bỏ 1 hour chỉ cắt râu tép và đầu tép từng con. Ăn ngon bắt cơm lắm. Có ai làm tép từng con giống mình không ta? Không biết chừng nào mình mới siêng nấu lại món này.

Advertisements