Cơm nhanh cơm lẹ đây. Sausage mua ngoài Costco về nướng lên ăn với măng tây nướng. Măng tây là cây nhà la’ vườn đó nha. Hong phải vườn của mình mà của má chồng. Măng tươi non ăn giòn rụm và ngọt thì thôi.

Com_sausage

Advertisements