Bổ dưỡng. Mỗi ngày 1 ly làm da sáng hồng đây. 100% cà rốt tươi ép bằng juice extractor machine, Jack Lalanne juicer. Ở ngoài kia họ bán nhiều hiệu lắm. So far mình happy với hiệu này. Mình xay 3 lbs cà rốt được có 4 ly bự hà. Máy xay nhanh lắm. Rửa máy mới lâu thôi.

Carrotjuice

Advertisements